Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która się otwiera na coraz nowsze horyzonty do zdobycia”

                                                                                                     (Celestin Freinet)

 

Misją naszej szkoły jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie

w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę.

 Absolwent naszej szkoły, dzięki doskonałemu przygotowaniu zawodowemu i znajomości języków obcych zawsze znajdzie swoje miejsce w nowoczesnej Europie.