DUPLIKAT ŚWIADECTWA

- podanie do wypełnienia - (doc), (pdf)

- informacja o opłacie skarbowej:
   - za duplikat legitymacji szkolnej - do pobrania (pdf)
   - za duplikat świadectwa szkolnego - do pobrania (pdf)

- duplikat świadectwa / dyplomu wydanego przez OKE na stronie:

http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=92