DUPLIKAT ŚWIADECTWA

- wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (pdf)

- informacja o opłacie skarbowej:
   - za duplikat legitymacji szkolnej - do pobrania (pdf)
   - za duplikat świadectwa szkolnego - do pobrania (pdf)

- duplikat świadectwa / dyplomu wydanego przez OKE na stronie