HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE w ZAWODZIE (pdf)

Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkole

z dokumentem tożsamości i odpowiednimi przyborami

oraz strojem ochronnym

pół godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

Imienny wykaz zdających wywieszony jest

w gablocie na I piętrze – przy pokoju nauczycielskim.

 

UWAGA!!!

TERMINY sesji czerwiec – lipiec 2018 (pdf)
 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (pdf)