Informacja o projekcie - czytaj

Plakat - do pobrania

Harmonogram kursów zawodowych i kompetencji miękkich dla uczniów Tepit - pdf

Harmonogram kursów zawodowych i kompetencji miękkich dla uczniów kształcących się w zawodzie technik
    żywienia i usług gastronomicznych - pdf

Harmonogram diagnozy uczestników II tury projektu (ciąg dalszy) - pdf

Harmonogram diagnozy uczestników II tury projektu - pdf

15.10.2018 zakończyła się rekrutacja do II tury projektu unijnego "Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy". Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie szkolnej przy sekretariacie w dn. 16.10.2018 w godzinach rannych.

Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie: TEPiT - pdf; TŻiUG - pdf.

Rozpoczęto rekrutację do II tury projektu unijnego „Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy", która zakończy się 15 października 2018 r. W tej turze do projektu rekrutowanych będzie:

· 12 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych’

· 8 uczniów technikum eksploatacji portów i terminali.

W ramach projektu uczniowie będą mieli zapewnione:

a) technik eksploatacji portów i terminali

-   trening kompetencji i umiejętności miękkich – 30 godz.,

-   zintegrowany kurs bezpieczeństwa – 40 godz. zakończony certyfikatem Urzędu Morskiego,

-   staż zawodowy – „obsługa podróżna w żegludze morskiej” – 150 godz. (czerwiec/lipiec 2019 r.),

-   stypendium stażowe – 1600 zł,

-   2 komplety odzieży ochronnej,

-   bezpłatny dojazd na staż.

b) technik żywienia i usług gastronomicznych

-   trening umiejętności społecznych – 30 godz.,

-   kurs barmański – 40 godz.,

-   staż zawodowy u pracodawców „praktyczne doskonalenie umiejętności barmańskich” – 150 godz. (na przełomie czerwca/lipca 2019 r.),

-   stypendium stażowe – 1600 zł,

-   2 komplety odzieży ochronnej,

-   bezpłatny dojazd na staż.

Dodatkowe informacje w gabinecie wicedyrektora u p. Aliny Godlewskiej.

Realizacja I tury projektu - czytaj

Zakończono rekrutację do projektu unijnego: " Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy" do etapu realizowanego w bieżącym roku szkolnym. Lista zakwalifikowanych do projektu uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarstwa zostanie wywieszona 27.02.2018 r w gablocie szkolnej przy sekretariacie.

Lista uczniów w zawodzie technik hotelarstwa zakwalifikowanych do udziału w projekcie - do pobrania

Harmonogramy szkoleń

Uwaga uczniowie III c TH i II c TH - harmonogram szkolenia: Trening kompetencji i umiejętności miękkich - pdf

Uwaga uczniowie III a TG I III b TG - harmonogram szkolenia: Trening umiejętności społecznych - pdf

Uwaga uczniowie III a TG I III b TG - harmonogram szkolenia: Barman - pdf

Uwaga uczniowie III c TH i II c TH - harmonogram szkolenia: Animator czasu wolnego  z językiem. angielskim w turystyce - pdf

Dokumenty rekrutacyjne:

- regulamin projektu - doc; pdf
- oswiadczenie o korzystaniu z MOPS OK - doc; pdf
- oswiadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wersja podstawowa - doc; pdf
- zgoda na przetwarzanie wizerunku - doc; pdf
- deklaracja przystapienia do projektu OK - doc; pdf
- formularz zgloszeniowy uczestnika z uwagami OK - doc; pdf
- informacja o kursach i szkoleniach - czytaj
- oświadczenie o gotowości zwrotu poniesionych kosztów dofinansowania -
doc; pdf