Absolwenci z lat ubiegłych składają DEKLARACJĘ MATURALNĄ

do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2019 r.

(nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej do 01-10-2018 r.)

 

Opłata za egzamin maturalny (pdf)

Deklaracja dla absolwenta TECHNIKUM (pdf)

Deklaracja dla absolwenta LO dla DOROSŁYCH (pdf)

1.     Harmonogram egzaminów w 2019 (pdf)

2.     Informacja o dostosowaniach na egzaminie maturalnym (pdf)

3.     Informacja o przyborach na egzaminie maturalnym (pdf)

WSZYSTKO O MATURACH W 2019 ROKU - na stronie OKE