Harmonogram matury pisemnej 2019 – (pdf)

Harmonogram matury ustnej 2019 – (pdf)

 

Absolwenci z lat ubiegłych składają DEKLARACJĘ MATURALNĄ

do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2019 r.

(nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej do 01-10-2018 r.)

 

INFORMACJA o OPŁATACH za egzamin maturalny – zasady, nr konta bankowego, terminy (pdf)

(dotyczy uczniów, którzy przystępują ponownie do egz.maturalnego)

DRUK - Informacja o wniesieniu opłaty za egz. maturalny (pdf)

1.       dokument wypełnić

2.       dołączyć dowód poniesienia opłaty

3.       odesłać na adres:

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

Al. Legionów 9, 18-400 Łomża

 

Deklaracja dla absolwenta TECHNIKUM (pdf)

Deklaracja dla absolwenta LO dla DOROSŁYCH (pdf)

1.     Harmonogram egzaminów w 2019 (pdf)

2.     Informacja o dostosowaniach na egzaminie maturalnym (pdf)

3.     Informacja o przyborach na egzaminie maturalnym (pdf)

 

LISTA TEMATÓW do ustnej matury z j. polskiego (stara formuła) r.szk. 2018/2019 (pdf)

 

Bibliografia do prezentacji maturalnej – stara formuła (doc)

Bibliografia powinna zostać złożona w szkole najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r.

WSZYSTKO O MATURACH W 2019 ROKU - na stronie OKE