WSZYSTKO O MATURACH W 2020 ROKU na stronie OKE

 

Absolwenci z lat ubiegłych składają DEKLARACJĘ MATURALNĄ

do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2020 r.

(nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej do 30-09-2019 r.)

 

INFORMACJA o OPŁATACH za egzamin maturalny (pdf)

(dotyczy uczniów, którzy przystępują ponownie do egz.maturalnego)

 

DRUK - Informacja o wniesieniu opłaty za egz. maturalny (pdf)

1.       dokument wypełnić

2.       dołączyć dowód poniesienia opłaty

3.       odesłać na adres:

                OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

                Al. Legionów 9, 18-400 Łomża

 

Deklaracja dla absolwenta TECHNIKUM – załącznik 1 a (pdf)

 

Deklaracja dla absolwenta TECHNIKUM, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów – załącznik 1 d (pdf)

 

Deklaracja dla absolwenta LO dla DOROSŁYCH - załącznik 1a (pdf)

1. Informacja o dostosowaniach na egzaminie maturalnym (pdf)

2. Informacja o przyborach na egzaminie maturalnym (pdf)

 

Harmonogram matury dla uczniów klas maturalnych 2019/2020 (pdf)

 

Harmonogram matury dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny (pdf)

 

LISTA TEMATÓW do ustnej matury z j. polskiego (stara formuła) r.szk. 2019/2020 (pdf)

 

Bibliografia do prezentacji maturalnej – stara formuła (doc)

Bibliografia powinna zostać złożona w szkole najpóźniej do 4 kwietnia 2020 r.