„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie - czytaj

Informacja o rekrutacji do projektu - czytaj