PROJEKTY UNIJNE

Projekt "Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik"

Projekt "Jak dobrze wykorzystać żywność"

Projekt "Lepszy w zawodzie"

Projekt: "Modernizacja szkolnictwa zawodowego"