Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

ELEKTRONICZNA PLATFORMA REKRUTACYJNA – EPED

  PODANIE – dla uczniów NIE logujących się do EPED  (doc)

 PODANIE do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  (doc)

1. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

2. OPIS ZAWODÓW - książeczka

3. SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI - regulamin

4-letnie TECHNIKUM:

      technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik eksploatacji portów i terminali
technik fotografii i multimediów

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

       kucharz
cukiernik
piekarz
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej