Szkolny System Bezpieczeństwa

1)      Szkolny System Bezpieczeństwa (pdf)

2)      Szkolne zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych (pdf) 

3)      Bezpieczna Szkoła  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/

4)      Szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły)

          i metody współpracy szkoły z policją ... - broszura