» PHARE 2003 - "Pracownia marzeń".

» Socrates Comenius 1.

» Poprawa jakości usług gastronomicznych. Opis projektu.

» Edukacja dla innowacyjności:
  - wprowadzanie efektywnych metod nauczania,
  - zajęcia dodatkowe,
  - praktyczne wykorzystanie języka angielskiego.

» Efektywny nauczyciel.

» Szkolenia językowe dla nauczycieli.

» Model kształcenia w branży gastronomiczno - hotelarskiej.