DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY - Maria Dobosz

  WICEDYREKTOR
Mariola Bojanowska

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Alina Godlewska      

KIEROWNIK WARSZTATU SZKOLNEGO
Mariola Mątowska

SEKRETARIAT: pok. 13

sekretarz szkoły - Magdalena Matysek
samodzielny referent (kadry) - Renata Tarka

Księgowość: pok.12

główny księgowy - Mariola Puta
starszy specjalista (płace) - Danuta Orzechowska

Pozostali pracownicy administracji:

kierownik gospodarczy - pok. 34 - Barbara Szczepanowska
                                              zast. Katarzyna Szymańska

inspektor ds BHP - pok. 15 - p.o. Elżbieta Paczuska

Biuro Warsztatu Szkolnego: pok.15

technolog - Elżbieta Paczuska
magazynier - Elżbieta Rutkowska

Godziny pracy administracji szkoły - czytaj

Pedagog Szkolny

 Jadwiga Grzeszczak
Anna Pisarczyk 

Rzecznik Praw Ucznia Marta Skolimowska - Kulma
Aleksandra Lewandowska
Biblioteka Mirosława Gubarew
Benita Kończak
Język polski Anetta Dzieżyc
Kamila Rajter
Benita Kończak
Iwona Polak
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Aleksandra Połczyńska
Dorota Kamm
Matematyka Aleksandra Maleńczyk
Ewa Banach
Małgorzata Adamska
Przemysław Pałkowski
Fizyka i Chemia Ewa Banach
Język angielski Agnieszka Ścigaj
Iwona Jasiulewicz
Agnieszka Pawelec
Kamila Rajter
Monika Makutonowicz
Karolina Lasota - Mincewicz
Kamila Rokicka
Język niemiecki Agnieszka Gadzała
Małgorzata Moneta
Angelika Gromulska
Biologia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Mariola Bojanowska
Jarosław Korzeniewski
Marta Radzikowska
Przedmioty ekonomiczne
Podstawy przedsiębiorczości
Maria Dobosz
Małgorzata Adamska
Anna Miecznikowska
Jarosław Korzeniewski
Wychowanie fizyczne

Sylwester Skorupa
M. Sobczak - Andryszczyk
Ewa Siedliska

Małgorzata Myślińska

Urszula Plak

Anna Miecznikowska

Geografia Mariola Bojanowska
Arkadiusz Borysewicz
Ewa Trykowska-Łukaszewicz
Informatyka Anna Pisarczyk
Jarosław Korzeniewski

Przedmioty zawodowe Dorota Dutkiewicz
Barbara Bukowska
Katarzyna Dobrzeniecka
Krzysztof Firer
Katarzyna Gliniecka
Alina Godlewska
Anna Kiłyk
Dorota Klisz
Mariola Mątowska
Urszula Samel
Irena Kalinowska
Anna Pisarczyk
Marta Skolimowska - Kulma
Marzena Szczech
Karolina Wojtusiak
Agnieszka Banaszczuk
Dorota Olejnik
Aleksandra Nowocin
Katarzyna Wróblewska
Joanna Kaczan - Gumińska
Karolina Hajec - Kalińska
Beata Lesz
Aleksandra Lewandowska
Krystyna Powroźnik
Marta Gołębiowska
Wojciech Sójka

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sobczak-Andryszczyk
Religia ks. Mateusz Turkowski
Artur Urban