List Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - czytaj

*********

UWAGA!!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę, 19 czerwca:
godz. 9:00 - klasy Technikum i Branżowej Szkoły
godz. 11:00 - klasy trzecie ZSZ

**********

UWAGA!!!

W dniach 17-18.06.2019 r. (poniedziałek/wtorek) w sali konsumenckiej - pracownia nr 9
w godzinach 9.00-11.30
będą wydawane książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
dla uczniów ZSG na okres wakacji. - czytaj

**********

UWAGA!!!

Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów ZSG w Elblągu za rok szkolny 2018/2019 - szczegóły

**********

UWAGA!!!
Od dnia 24.05.2019 r. (piątek) w godz. 8.00 – 15.00

w sekretariacie szkoły
absolwenci, którzy zdali 2 egzaminy zawodowe
mogą odbierać DYPLOMY i SUPLEMENTY
potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

********

UWAGA!!!

Informacja o egzaminach zawodowch sesja letnia 2019 - czytaj

*********

UWAGA!!!

Od 29 kwietnia 2019 r. zajęcia szkolne zgodnie z nowym planem lekcji.

*********

UWAGA!!!

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA MATURZYSTÓW - czytaj

********

AKCJA STRAJKOWA

*********

UWAGA!!!

List Prezydenta Elbląga do rodziców - czytaj

***********

UWAGA!!!
Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych
z dnia 18.01.2019 r. nr 5/2019 wprowadza się następującą
długość przerw międzylekcyjnych (pd
f

)

**********

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców - pdf

**********

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY „BLACK BOX" - szczegóły

**********

Katalog wydatków o charakterze edukacyjnym podlegający refundacji w ramach stypendium szkolnego - szczegóły
**********

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW - czytaj

**************

List Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty,
Uczniów i Rodziców w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. - czytaj

**************

Rozpoczęcie zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
15 września 2018 r. (sobota) godz. 8.00
W załączeniu harmonogram zajęć III sem. r.szk. 2018/2019 - załącznik

****************

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW - czytaj

***************

HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU
2018/2019 - szczegóły

***************

WYPRAWKA SZKOLNA 2018
Informacja na temat zasad udzielania dofinansowania zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”
szczegóły

***************

UWAGA !!!

Absolwenci ZSZ, którzy złożyli podania
do Liceum Ogólnokszałcącego dla Dorosłych
na r. szk. 2018/2019 proszeni są o dostarczenie
do sekretariatu szkoły
do dnia 24 sierpnia 2018 r.
w godz. od 8.00 do 15.00

- oryginału świadectwa ukończenia ZSZ
- 2 fotografii do legitymacji

****************

TERMINARZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH UCZNIÓW ZSG w ELBLĄGU
za rok szkolny 2017/2018 - szczegóły

***************

List Warrmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

*************

Bezpieczny wypoczynek - list Minister Edukacji Narodowej

Poradnik bezpiecznego wypoczynku - lato 2018

**************

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE w ZAWODZIE (pdf)

Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkole
z dokumentem tożsamości i odpowiednimi przyborami
oraz strojem ochronnym
pół godziny przed
 wyznaczonym terminem egzaminu.
Imienny wykaz zdających wywieszony jest
w gablocie na I piętrze – przy pokoju nauczycielskim.

U W A G A  !

 

Zapraszamy absolwentów TECHNIKUM,

którzy zdali 2 kwalifikacje zawodowe

po odbiór DYPLOMÓW i SUPLEMENTÓW

nadających tytuł TECHNIKA w zawodzie

od 25 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00

do sekretariatu szkoły

***************

ELEKTRONICZNA PLATFORMA REKRUTACYJNA – EPED

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY

4-letnie TECHNIKUM:

technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik eksploatacji portów i terminali
technik fotografii i multimediów

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

kucharz
cukiernik
piekarz
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Komunikaty

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor d/s bhp. - szczegóły

*

Osoby, które mają problem z logowaniem się lub obsługą e-dziennika zapraszamy na konsultacje do administratora
Pana Przemysława Pałkowskiego do sali nr 18 (I piętro).

*************

UWAGA RODZICE!!!

Ogólne warunki ubezpieczenia NW - czytaj

Oferta ubezpieczenia szkolnego - czytaj

**************

ZASIŁEK SZKOLNY

- podstawa prawna przyznana zasiłku - czytaj

- wniosek o przyznnie zasiłku - do pobrania: doc, pdf

******************

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW - czytaj

***********************

Karta informacyjna dla szkół w związku z wprowadzaną reformą oświatową - czytaj

******************

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów - czytaj

*******************
Nasza szkoła otrzymała certyfikat promujący honorowe oddawanie krwi - certyfikat

***********************

JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC
Poradnik - czytaj

*****************************

UWAGA!!!

Nasza szkoła otrzymała certyfikat:
"Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"

********************************

Zajrzyj koniecznie: kucharze (książka "Lekcje smaków" - czytaj)

********************************************************

Informujemy, że zmiany w planie na każdy dzień tygodnia są dostępne na oficjalnym profilu szkoły
na facebooku (nie wymaga logowania, odnośnik znajduje się na głównej stronie szkoły).