WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DLA TECHNIKUM

zawód: technik hotelarstwa kl.I; technik hotelarstwa kl.II;
           technik hotelarstwa kl.III; technik hotelarstwa kl.IV

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych kl. I; technik żywienia i usług gastronomicznych kl. II;
           technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III; technik żywienia i usług gastronomicznych kl. IV

zawód: technik fotografii i multimediów kl. I; technik fotografii i multimediów kl. II;
           fototechnik kl. III; fototechnik kl. IV

zawód: technik obsługi turystycznej kl.I; technik obsługi turystycznej kl.II;
           technik obsługi turystycznej kl.III 

zawód: technik eksploatacji portów i terminali kl. I; technik eksploatacji portów i terminali kl. II;
           technik eksploatacji portów i terminali kl. III; technik eksploatacji portów i terminali kl. IV

DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

zawód: cukiernik kl. I; cukiernik kl. II;

zawód: kucharz kl. I; kucharz kl. II;

DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

zawód: cukiernik kl. III

zawód: kucharz kl. III