WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA TECHNIKUM

zawód: technik hotelarstwa

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

zawód: technik fotografii i multimediów

zawód: technik obsługi turystycznej 

zawód: technik eksploatacji portów i terminali

zawód: technik organizacji turystyki

DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

zawód: cukiernik;

zawód: kucharz;