PROGRAM "DOBRY START"
- ulotka
- list do Dyrektorów szkół

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19:

1)   100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2)   Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność

    uczniów.

3)  Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4)  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Harmonogram dyżurów kadry kierowniczej w roku szkolnym 2018 - czytaj

Harmonogram spotkań z rodzicami - czytaj

Harmonogram dodatkowych dni wolnych - czytaj

Informacja o wpłatach na  Radę Rodziców

Wpłaty można dokonywać na konto: 51 1020 1752 0000 0802 0003 0080

- w polu "tytułem" proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.