REKRUTACJA do kl. I na rok szkolny 2019/2020

 

ELEKTRONICZNA PLATFORMA REKRUTACYJNA – EPED (link)

procedura obejmuje uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej:

                        1) złożenie wniosku elektronicznego

                        2) wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów

                        3) dostarczenie podania TYLKO do szkoły pierwszego wyboru

 

PODANIE – dla uczniów powtarzających naukę w kl. I - NIE logujących się do EPED  (doc)

 

PODANIE do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  (doc)

 

1. Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum (pdf)

2. Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej (pdf)

3. OFERTA EDUKACYJNA – zawody – na r.szk. 2019/2020 (pdf)

 

4. OPIS ZAWODÓW - broszura