REKRUTACJA do kl. I na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - czytaj

Informacja - plakat

 

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty - czytaj

 

Elektroniczna Platforma Edukacyjna – EPED – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - tutaj (link)

 

 - kolejność działań:

                        1) złożenie wniosku elektronicznego

                        2) wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia i rodziców/opiekunów

                        3) dostarczenie podania  TYLKO do szkoły pierwszego wyboru (tzn. tej znajdującej się na I miejscu w podaniu)

 

PODANIE – dla uczniów powtarzających naukę w kl. I (pdf)

 

PODANIE do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  (pdf)

Harmonogram rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (pdf) - nowe

 

1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

1.1. Aneks do regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (pdf) - nowe

 

2. OFERTA EDUKACYJNA – zawody – na r. szk. 2020/2021 (pdf)

 

3. OPIS ZAWODÓW - broszura

 

4. Filmy promocyjne:

 - technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner - film

 - technik hotelarstwa - film

 - technik eksploatacji portów i terminali - film

 - technik fotografii i multimediów - film

 - technik organizacji turystyki - film 

 - kucharz, cukiernik - film