REKRUTACJA do kl. I na rok szkolny 2020/2021

 

Elektroniczna Platforma Edukacyjna – EPED – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - tutaj (link)

 

 - kolejność działań:

                        1) złożenie wniosku elektronicznego

                        2) wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia i rodziców/opiekunów

                        3) dostarczenie podania  TYLKO do szkoły pierwszego wyboru (tzn. tej znajdującej się na I miejscu w podaniu)

 

PODANIE – dla uczniów powtarzających naukę w kl. I (pdf)

 

PODANIE do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  (pdf)

 

1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

 

2. OFERTA EDUKACYJNA – zawody – na r. szk. 2020/2021 (pdf)

 

3. OPIS ZAWODÓW - broszura