IX Międzyszkolny Konkurs Hotelarski

w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

19 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Gospodarczych odbyła się IX edycja konkursu „Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie”. Jak co roku, uczniowie ze szkół o profilach turystycznych i hotelarskich zmierzyli się w rywalizacji sprawdzając swoją wiedzę teoretyczną z zakresu turystyki oraz hotelarstwa, jak również wykonując zawodowe zadania praktyczne przed jakimi staje pracownik hotelu, a także prezentując animacje czasu wolnego – zadania dla uczniów kierunków turystycznych. 

Celem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie ambicji        i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami związanymi z hotelarstwem  i turystyką. Ważna jest także konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami uczącymi w szkołach o profilu hotelarskim, a także nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami oraz instytucjami związanymi z branżą turystyczno-hotelarską.

 

W tym roku szkolnym konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Akademię Morską w Gdyni. 

 

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość byli: pani Grażyna Kluge – Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pani Regina Czymbor – specjalista ds. Turystyki Elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pani Danuta Oleksiak – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, pani Jolanta Leśniewska – kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta w Elblągu, pani doc. dr Mariola Łuczak – rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, pan dr inż. Jacek Hałaczkiewicz z katedry Ekonomiki Usług Akademii Morskiej w Gdyni, pani Danuta Bajor- dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, pan Jędrzej Cywiński z Hotelu Elbląg, pani Anna Kwaśniak-Górska Hotel srebrny Dzwon Spa w Kadynach, pan Krzysztof Sikorski z Akademii Rainbow, państwo Mariola i Grzegorz Skalmowscy – firma Snails Garden.

 

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie z 15 szkół z pięciu województw, zmagając się w dwuosobowych drużynach złożonych z jednego ucznia kierunku hotelarstwa oraz jednego przedstawiciela kierunku turystycznego. Etap pierwszy w formie testu pisemnego sprawdzał wiedzę teoretyczną z zakresu turystyki oraz hotelarstwa. Pisemny test z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej składał się z 50 pytań utworzonych z pytań nadesłanych przez opiekunów uczniów.  Czas trwania testu wynosił 60 minut, a każdy uczeń mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów.

W kolejnej części zmierzyło się 6 dwuosobowych zespołów, które zdobyły największą ilość punktów w części teoretycznej. Część praktyczna w recepcji hotelowej polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi gościa hotelowego z zaprezentowaniem umiejętności wypełniania dokumentacji hotelowej i posługiwania się językiem obcym. Natomiast część praktyczna dla uczniów kierunku technik obsługi turystycznej polegała na przedstawieniu propozycji animacji czasu wolnego.

 

 

Komisja konkursowa, po dodaniu punktów zdobytych przez uczniów podczas obu części konkursu, ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce zajęły: Angelika Parzych i Krystyna Bąkowska z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Na podium stanęli także  uczennice Zespołu Szkół nr 3  w Pabianicach – Patrycja Łocwik i Patrycja Januszewska oraz Dagmara Zając i Klaudia Urbaniak z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.Sponsorami konkursu byli: Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,  Akademia Morska w Gdyni, Hotel Elbląg, Hotel Młyn w Elblągu, Arbiter Hotel, Hotel „Pod Lwem”, Hotel Srebrny Dzwon Spa w Kadynach, firma Snails Garden, Akademia Rainbow, PTTK oddział Ziemi Elbląskiej, Aeroklub Elbląski, Zarząd Lasów Państwowych Nadleśnictwo Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Wydawnictwo AB format, Wydawnictwo Pro-Media, Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Restauracja Oliwka.

 

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy wiedzy, zaangażowania i pasji zawodowej. Wierzymy, iż rozbudzanie w uczniach pasji do zawodu oraz podnoszenie ich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji spowoduje, że w przyszłości staną się atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców sektora turystyczno-hotelarskiego. A my czekamy na przyszłoroczną - X już edycję, która, mamy nadzieję, ponownie zgromadzi uczniów zawodów turystyczno – hotelarskich, którzy spróbują swoich sił w rywalizacji konkursowej.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

 

                                                                       Organizatorzy konkursu

                                                                       Beata Lesz , Urszula Samel,

                                                                       Joanna Kaczan-Gumińska

                                                                       nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSG


Fotoreportaż pod kierunkiem nauczyciela Wojciecha Sójki wykonały uczennice klasy I Technik fotografii i multimediów: Roksana Jeżewska, Sandra Gontarz, Oliwia Walczak, Alicja Falińska, Sandra Pałacha, Agnieszka Stomska, Aleksandra Ławrynowicz