Ogłoszenie o konkursie - pdf
Regulamin konkursu - pdf
Zgłoszenie zespołu - załączniki - doc