KIERUKOWSKAZ KARIERY

W celu zwiększenia Waszej świadomości dotyczącej wyboru przyszłej ścieżki  kariery chciałabym podzielić się z Wami pewną inicjatywą, której autorem jest Pan Przemek Stadnik. Stworzył on platformę internetową o nazwie "Kierunkowskaz Kariery". Jest to wartościowy oraz merytoryczny portal, który pomoże Wam rozwiać wiele wątpliwości.

Na wskazanej platformie zamieszcza przeprowadzone przez niego rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów. W trakcie tychże rozmów porusza tematy dotyczące rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwościach pracy po jego ukończeniu. 
Uzupełnieniem przeprowadzonych rozmów jest szczegółowe omówienie danego kierunku. Każdy kierunek studiów jest omówiony pod względem:

·         przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów;

·         popularności danego kierunku studiów;

·         rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów;

·         zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów;

·         sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty).

 Dane czerpane są z rzetelnych źródeł, takich jak:

·         Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych;

·         Baza Barometr Zawodów;

·         Portalu studia.gov.pl;

·         i innych źródeł o sprawdzonej reputacji.

 
Więcej o tej inicjatywie można przeczytać tutaj:
https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/

Link do strony internetowej:
https://kierunkowskazkariery.pl/

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są bezpłatne.

 

Zachęcam do korzystania:

Jadwiga Grzeszczak