HARMONOGRAM

egzaminów potwierdzających kwalifikacje

sesja: LATO 2022

1) formuła 2017 – absolwenci klas 4 (pdf)

2) formuła 2019 – uczniowie klas 2, 3 Technikum, klas 3 BSz (pdf)

Proszę pamiętać o stawieniu się w szkole 0,5 godz. przed egzaminem,
z dowodem tożsamości oraz przyborami niezbędnymi do egzaminu.

 

UWAGA ABSOLWENCI !

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawy egzaminu zawodowego


w sesji LATO 2022 składają wypełnione deklaracje najpóźniej do 7 lutego 2022 r.  do sekretariatu szkoły

Druk deklaracji tutaj – (pdf)

____________________

 

UWAGA ABSOLWENCI !

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawy egzaminu zawodowego


w sesji ZIMA2022 składają wypełnione deklaracje najpóźniej do 15 września 2021 r.  do sekretariatu szkoły

Druk deklaracji tutaj – (pdf)

Informacja o egzaminie w formule 2012, 2017 i 2019 – czytaj

Nazwy zawodów i symbole cyfrowe zawodów – do wpisania w deklaracji przystąpienia do egzaminu:

- zawody i kwalifikacje zawodowe (pdf)

Harmonogram egzaminów - sesja ZIMA 2022 (pdf)

nowe - Wytyczne dla zdających egzamin zawodowy - sesja zima 2022 (pdf)

nowe - Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2022 (pdf)

nowe - Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2022 formuła 2019 (pdf)

nowe - Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o materiałach i przyborach pomocniczych (pdf)

nowe - Wykaz przyborów pomocniczych (pdf)