WITAJ HISZPANIO!!!

            Tak mogła zawołać grupa wybranych uczniów naszej szkoły. Dziesięciu kucharzy z klasy drugiej i trzeciej ZSZ po uczciwie przepracowanym 1-szym półroczu tego roku rozpoczęło wyprawę swojego życia. Najbardziej wytrwałe i zmotywowane osoby, które ukończyły pomyślnie: 70 godzin przygotowania językowego – hiszpańskiego, 6 godz warsztatów z doradztwa zawodowego, 6 godzin treningu personalnego i na końcu zdali egzamin językowy doczekali się nagrody: 3 tygodniowego stażu zawodowego w Ubedzie w Andaluzji.

Wyjazd naszych uczniów ZSZ na staż do Hiszpanii jest możliwy dzięki współpracy szkoły ze Środowiskowym Hufcem pracy w Elblągu i uczestniczeniu w projekcie „Inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach projektu Erasmus+. Już w ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację tego projektu i wtedy 10-ciu kucharzy i 10-ciu cukierników spędziło 3 tygodnie także w Ubedzie
w Hiszpanii.

Grupa spędzi 3 tygodnie w okresie od 10.01.2016 r. do 24.01.2016 r. odbywając staż zawodowy
w renomowanych restauracjach tego miasta. Praca w zawodzie przewidziana jest na 5 dni w tygodniu po 5 godzin i ma polegać przede wszystkim na poznawaniu i sporządzaniu wyrobów kuchni hiszpańskiej, a popołudniami i w weekendy zaplanowane są wycieczki kulturoznawcze.

Udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny; koszty ubezpieczenie, przelotów samolotem, zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek pokrywane są z funduszy projektu, a dodatkowo uczniowie dostaną kieszonkowe na własne wydatki (ok. 170 euro). Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymują: certyfikat odbycia praktyki, Indywidualny Wykaz Osiągnięć ECVET, certyfikat
Europas – Mobility oraz certyfikat ukończenia kursu j. hiszpańskiego, a przy okazji zostaje im międzynarodowa legitymacja uprawniająca do 26 roku życia do zniżek w komunikacji miejskiej
i obiektach muzealnych w całej Unii.