KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2021 - szczegóły

Kryteria rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2021 - szczegóły

Oświadczenie woli uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych - do pobrania

Karta zgłoszenia na kwalifikacyjny kurs zawodowy 2021 - do pobrania