LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
(ukończone 18 lat)

Plan zajęć na VI semestr r. szk. 2019/2020 dla LO/Dorosłych (pdf)

PODANIE do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  (pdf)

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W LO/D - zapoznaj się

- kształcenie w systemie zaocznym (zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele)

- po jego ukończeniu możesz przystąpić do matury

LO/D 3 letnie

LO/D 2 letnie

- dla absolwentów 8 - klasowej szkoły podstawowej
- dla absolwentów gimnazjum

 

 

 

- dla absolwentów ZSZ:
- naukę rozpoczniesz od III semestru (czyli od II klasy),
- nauka trwa tylko 2 lata,
- kształcenie odbywa się w formie zaocznej, tzn. że zajęcia prowadzone
  będą co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę,
- po ukończeniu LO/D możesz przystąpić do matury,
- w trakcie nauki w LO/D możesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
  zapisując się na kwalifikacyjny kurs zawodowy.