WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY 2021 - szczegóły

 

WSZYSTKO O MATURACH W 2021 ROKU na stronie OKE

(lub pdf)

 

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin maturalny w 2021 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Absolwenci z lat ubiegłych składają DEKLARACJĘ MATURALNĄ

do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2021 r.

(nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej do 30-09-2020 r.)

 

INFORMACJA o OPŁATACH za egzamin maturalny (pdf)

 

DRUK - Informacja o wniesieniu opłaty za egz. maturalny (pdf)

1.       dokument wypełnić

2.       dołączyć dowód poniesienia opłaty

3.       odesłać na adres:

                OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

                Al. Legionów 9, 18-400 Łomża

 

Deklaracja dla absolwenta TECHNIKUM – załącznik 1 a (pdf)