Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

W dniach 20 – 26 października 2014 roku, po raz szósty w Polsce, zorganizowany został Ogólnopolski Tydzień Kariery, do którego włączył się także Zespół Szkól Gospodarczych w Elblągu. OTK to akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest zainspirowanie każdego człowieka do podejmowania działań propagujących poradnictwo w wyborze edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Podczas trwania OTK uczniowie ZSG wzięli udział warsztatach z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Ponadto chętni uczniowie uczestniczyli w Elbląskich Targach Pracy, podczas których przeglądali oferty szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy, oferty kursów zawodowych, oferty miejsc pracy lokalnych pracodawców i pracy zagranicą. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu. Z kolei doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu przeprowadzili zajęcia z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy z elementami przedsiębiorczości dla młodzieży ZSG. Uwieńczeniem akcji był szkolny konkurs na najlepszą prezentację multimedialną, w której każdy uczeń miał możliwość przedstawić wizję swojej kariery zawodowej. Zachęcamy do zapoznania się z pracami konkursowymi, które znajdują się z zakładce szkolnej gazetki online „Młodego Ekonomisty”.

Koordynator OTK: Małgorzata Adamska