Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych na praktykach we Włoszech

Już 12 września 16 uczennic z naszej szkoły wyjeżdża na praktykę zawodową do obiektów hotelarskich w Rimini we Włoszech w ramach projektu ERASMUS+.  

Celem praktyk jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii i turystyki. Uczestnicy projektu podczas praktyk poznają środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdzą swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii). Opiekunami grupy podczas praktyk będą nauczyciele Zespołu Szkół Gospodarczych: Kamila Urbańska – koordynator projektu oraz Monika Makutonowicz – asystent koordynatora projektu.

Uczennice biorące udział w projekcie przygotowywały się do wyjazdu poprzez cykl spotkań. Były to zajęcia z języka angielskiego zawodowego, języka włoskiego, a także zajęcia kulturoznawcze mające  na celu lepsze poznanie kultury, tradycji i obyczajów Włoch.

Nasze uczennice z niecierpliwością oczekują teraz na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce, a my trzymamy kciuki, by wyjazd przyniósł im nowe doświadczenia oraz kompetencje zawodowe i językowe.

                                                                                                                                                                                                      koordynator projektu

                                                                                                                                                                                                         Kamila Urbańska