INFORMACJA
 

 Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu wykonując realizację uchwały nr  44/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gospodarczych z dnia 22.12.2020 r. informuje, iż dokonuje zmian w harmonogramie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w związku z rozporządzeniem  MEN   z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 2111) z harmonogramu dodatkowych dni wolnych wykreśla się 12 stycznia 2021 r., ponieważ w tym czasie trwają ferie zimowe.
 
Wszelkiej pomyślności w nowym roku 2021
 
Maria Dobosz 

 

PROGRAM "DOBRY START"
- ulotka
- list do Dyrektorów szkół

HARMONOGRAM DODATKOWYCH DNI WOLNYCH 2020-2021 - czytaj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 - czytaj

Realizacja nadzoru i pensum kadry kierowniczej I półrocze 2020-2021 - czytaj

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021 - czytaj

Informacja o wpłatach na  Radę Rodziców

Wpłaty można dokonywać na konto: 51 1020 1752 0000 0802 0003 0080

- w polu "tytułem" proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Informacje archiwalne - tu