KOLEJNY WYJAZD ZAGRANICZNY NASZYCH UCZNIÓW

W dniach 21.06 – 29.06.2015 r. czwórka uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyła w projekcie „RISE Rich Identity by Seeing Extended” w Bukareszcie - Rumunia, realizowanym w ramach Programu Erasmus +.

W projekcie bierze udział młodzież z całej Europy uczestnicząca w projektach Erasmus +, w celu wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych kontaktów i poznania specyfiki krajów, z których pochodzą. Wyjazd jest bezpłatny.

Z naszej szkoły pojadą:

Aleksandra Pietrzak – kl. II a ZSZ

Agata Olewnik – kl. II a ZSZ

Marta Stanisz  - kl. II b ZSZ

Bartłomiej Lachowicz – kl. I b ZSZ

Ze względu na termin wyjazdu nie mogą wziąć w nim udziału uczniowie klas III ZSZ.