"SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU"

W listopadzie 2018r. Zespół Szkół Gospodarczych otrzymał certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu" przyznawany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie szkołom
i placówkom oświatowym  za podejmowanie działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

                Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Certyfikat z rąk  Pana Sławomira Sadowskiego, Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego, odebrała Pani Dyrektor Maria Dobosz.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia certyfikatu - zdjęcie 1; zdjęcie 2

Działania w ramach certyfikatu "Szkoła wierna dziedzictwu" rok szkolny 2019/2020    I półrocze - czytaj

Działania w ramach certyfikatu "Szkoła wierna dziedzictwu" rok szkolny 2018/2019 - czytaj