Wycieczka do Aresztu Śledczego

22 kwietnia klasa III a ZSZ  w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego  „Stracony czas” udała się na wycieczkę do Aresztu Śledczego w Elblągu. Jej celem było uświadomienie uczniom konsekwencji wejścia w konflikt z prawem.

Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki z prowadzącymi w sali widzeń, gdzie więźniowie spotykają się ze swoimi bliskimi. Następnie uczniowie przemaszerowali przez pomieszczenia przejściowe, szatnie, „spacerniak”, aż do celi osadzonych.

Na koniec odbyła się pogadanka z terapeutą, pracującym na co dzień w areszcie dotycząca profilaktyki uzależnień.

Opiekun: A. Miecznikowska