DEBATA "CZAS NA BIZNES"

Dnia 16 listopada 2015 r.  młodzież naszej szkoły uczestniczyła w inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Elblągu. Jest to projekt mający na celu popularyzację postawy przedsiębiorczej uczniów oraz rozwoju zawodowego i osobistego.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji partnerów i wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.Połączone było ono z debatą "Czas na biznes", w czasie której młodzi przedsiębiorcy i eksperci próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

·                     dlaczego warto założyć swój biznes?

·                     co zrobić by pierwszy biznes przetrwał i odniósł sukces?

·                     dlaczego warto założyć biznes w Polsce?

Młodzież zachęcona została do świadomej postawy wobec życia zmierzającej między innymi w kierunku podejmowania biznesowych inicjatyw.

Debata "Czas na Biznes” zorganizowana była przez Stowarzyszenie Elbląg Europa we współpracy z kołem naukowym Myśli Społecznej i Politycznej SENEKA oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości funkcjonującym przy PWSZ w Elblągu. 

opiekun: Anna Miecznikowska