VII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

7 listopada 2015 r.  w Zespole Szkół Gospodarczych odbyła się już VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie i Turystyce. W tym roku do zmagań konkursowych przystąpiło 18 szkół z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Jak co roku licznie przybyli uczestnicy mieli okazję do konfrontacji swoich umiejętności hotelarskich.

Zadaniem uczniów było sprawdzenie swojej wiedzy teoretycznej  oraz wykonanie procedury przyjęcia gościa zagranicznego do hotelu. W części praktycznej sprawdzane były umiejętności językowe, prezencja, empatia z klientem  oraz poprawność wykonania czynności stricte zawodowych, takich jak wypełnienie dokumentacji hotelowej związanej z rejestracją gości w obiekcie hotelowym. Nagrodą główną  w konkursie był indeks Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, który w tym roku w udziale przypadł Justynie Wiśniewskiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

Konkurs ten to także okazja do spotkania się nauczycieli przedmiotów zawodowych, podniesienia poziomu kształcenia zawodowego oraz pobudzenia i rozwijania zainteresowań uczniów problemami związanymi z hotelarstwem. Udział turystyki w tworzeniu polskiego PKB corocznie przekracza ok. 7%, choć bardzo często pomijany, jest jednym z niewielu sektorów, który notuje stały wzrost i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Stale rosnący poziom umiejętności uczestników przyjeżdżających do Elbląga, pokazuje jak ważne są takie przedsięwzięcia, także na szczeblu szkół zawodowych.