GALA PRYMUSA 2016

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II

Zazwyczaj wymagamy od innych. Zapominamy o sobie, bo tak jest chyba prościej…

Ale, aby osiągnąć coś w życiu, trzeba być sędzią w swojej sprawie i to surowym.

Pamiętają o tym nasi Prymusi, którzy dnia 18 lutego w auli szkolnej mieli swoje święto.
Był to wieczorek zorganizowany specjalnie dla nich, aby pokazać, że szkoła docenia i promuje uczniów, dla których wartość nauki i pracy jest czymś ważnym.

Młodzież przybyła ze swoimi rodzicami, ponieważ to im w dużej mierze zawdzięcza się wychowanie tak wspaniałych młodych ludzi.

Gala rozpoczęła się od pokazu kelnerskiego, podczas którego, młodzież tanecznym krokiem ujawniła swoje zdolności, nie tylko kelnerskie, ale i artystyczne. Następnie prowadzący odczytali  teksty literackie spod pióra młodych artystów naszej szkoły (były to wiersze oraz jedna bajka terapeutyczna).

Po części artystycznej nastąpił punkt kulminacyjny spotkania. Pani Dyrektor Maria Dobosz, wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy w pierwszym półroczu uzyskali wysoką średnią ocen i angażowali się w działania szkoły.

Duma rodzicielska i radość wisiały w powietrzu. Jeszcze długo rozmawiano przy stolikach, posilając się pyszną kawą i ciastem, które przygotowali i serwowali uczniowie ZSG. Nasi wspaniali, zdolni uczniowie…

Dziękujemy wszystkim za udział i współpracę!

Organizatorzy: Anna Pisarczyk, Magdalena Szymańska