OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA W ZSG

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia obywały się pod hasłem „Zamień papierosa na pasję”. Miały one na celu uświadomienie uczniom oraz rodzicom Zespołu Szkół Gospodarczych szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm ludzki.

W ramach obchodów zostały opracowane materiały edukacyjne w formie gazetki dla uczniów ZSG oraz zorganizowane konkursy tematyczne. Ponadto wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili na zebraniach z rodzicami pedagogizację rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów. Laureaci konkursu na prezentację multimedialną, w miesiącu listopadzie dokonali prezentacji
o szkodliwości palenia papierosów na lekcjach wychowawczych. Młodzież otrzymała również ulotki tematyczne.

Przedsięwzięcie zakończył wykład pod hasłem „Zamień papierosa na pasję”, który został przeprowadzony przez Mirosława Grześkowiaka - miłośnika skoków spadochronowych oraz prezentacja wyników konkursów i nagrodzenie laureatów.

Zwycięzcą konkursu wiedzy został:

 1.        Aleksander Gilewicz - kl. III B TG

Laureatami konkursu na prezentację multimedialną zostali:

1.         Alicja Gliniecka – kl. II A ZSZ

2.         Justyna Jabłońska – kl. III A TG

3.         Karolina Świerczewska, Monika Gajewska – kl. I A TG

Gratulujemy!

Organizatorami konkursu były pani Małgorzata Sobczak-Andryszczyk i pani Irena Nosal

 galeria