SZKOLNY KONKURS TURYSTYCZNY

Dnia 24.11.2015 r. odbył się konkurs turystyczny (VII edycja). Był przeznaczony dla wszystkich klas Technikum Hotelarskiego oraz Technika Obsługi Ruchu Turystycznego.

Do konkursu przystąpiło 8 osób z klas II i III w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Konkurs przebiegał w II etapach.

Etap I stanowił pisemny test sprawdzający teoretyczną wiedzę uczestników z zakresu pojęć turystycznych, metod działania pilota wycieczek w sytuacjach problemowych, organizacji turystycznych. Czas przeznaczony na część teoretyczną wynosił 45 minut.

Część drugą konkursu turystycznego stanowiły prezentacje uczestników na temat wybranych krajów pod względem atrakcji turystycznych. Uczniowie przedstawiali regiony turystyczne, regionalne potrawy, stroje regionalne, obyczaje i tradycje swoich państw.

Uczniów oceniała komisja w składzie:

Przewodniczący : Kamila Urbańska

Członkowie: Beata Lesz, Urszula Samel, Joanna Kaczan-Gumińska

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Marta Gajos kl. III D TOT

II miejsce Marta Guss kl. III c TOT/TH

III miejsce Natalia Kowalska kl. II c TH

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od sponsora konkursu.

                                                                                       mgr inż. Kamila Urbańska