DEBATA ZDROWOTNA

Dnia 6 listopada 2014 r. uczniowie z klasy I a TG, II a i b TG oraz III a TG i III b ZSZ uczestniczyli
w debacie zdrowotnej z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem:

„Zapobieganie chorobom układu krążenia. Żyję zdrowo – wiem jak to zrobić”

Debata odbyła się w IV LO, a jej organizatorem był Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.

Wszystkich uczestników przybyłych na spotkanie przywitał dyrektor IV LO p. Sylwester Stanicki Następnie głos zabrali specjaliści ze szpitala: hipertensjolog p. K. Karaś, diabetolog p. D. Kaźmierska
i kardiolog J. Ostrowski.

Po prezentacji odbyła się debata prowadzona przez nauczyciela biologii IV LO p. Lidię Nawrocką, w czasie której można było kierować pytania do lekarzy. Na koniec odbył się pokaz i pogadanka
z zakresu pierwszej pomocy.

Spotkanie zakończyło się prezentacją i poczęstunkiem zdrowej żywności.

Opiekun: A. Miecznikowska

galeria