CERTYFIKATY Z  E - BIZNESU

 

Uczennice klasy II a TG – Karolina Sawlewicz oraz Monika Łukasiak ukończyły kurs e-learning
„Co to jest e-biznes” i otrzymały imienne certyfikaty. Głównym celem tego kursu było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa internetowego.

Zagadnienia szczegółowe kursu to:

Certyfikat poświadcza zaliczenie testu końcowego w kursie nauczania zdalnego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wszyscy uczniowie, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy ekonomicznej,
            proszeni są o kontakt z p. M.Adamską (sala 35).

GRALTULUJEMY!

Opiekun: M.Adamska

Certyfikat Karoliny Sawlewicz
Certfikat Moniki Łukasiak