E-learning w biznesie

 

Uczennica klasy II a TG – Aleksandra Bielińska oraz uczeń klasy II b TG – Aleks Majewski – ukończyli kurs e-learning „Co to jest e-biznes” i otrzymali imienne certyfikaty. Głównym celem tego kursu było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa internetowego.

Certyfikat poświadcza zaliczenie testu końcowego w kursie nauczania zdalnego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wszyscy uczniowie, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy ekonomicznej, proszeni są o kontakt z p. Adamską (sala 35).

GRALTULUJEMY!

Opiekun: M. Adamska