--W 1946 r. Ministerstwo Oświaty powołało do życia szkoły zawodowe. Jedną z nich była placówka, która stała się początkiem obecnego Zespołu Szkół Gospodarczych. Była to Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym i Gimnazjum Krawieckie. Organizację tych szkół powierzono pani Ninie Bańkowskiej. Gmach, przeznaczony decyzją Ministerstwa Oświaty szkole gastronomicznej, zajmowało od 1945 liceum ogólnokształcące (obecne II LO). Na początku nasza szkoła dysponowała zaledwie sześcioma niewielkimi pomieszczeniami. Cały obiekt przekazano nam w roku 1954. Nina Bańkowska kierowała szkołą gastronomiczną i odzieżową.
--W 1952 roku placówki zostały przejęte przez różne resorty- Technikum i Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, a Zasadnicza Szkoła Odzieżowa przez Ministerstwo Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła. W roku 1960 szkolnictwo zawodowe zostało przejęte przez Ministerstwo Oświaty.
--W 1965 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
--We wrześniu 1969 r. dyrektorem został pan Lucjan Cydzik.
--W 1976 r. Miejska Rada Narodowa odznaczyła szkołę Medalem Honorowym w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W latach siedemdziesiątych szkoła "z rondlem i nożycami w herbie" stała się prawdziwym kombinatem cenionym w mieście i regionie.
--W 1983 r. wyrazem uznania pozycji szkoły było przyznanie przez Wojewódzką Radę Narodową odznaki honorowej "Za zasługi dla województwa elbląskiego".
--We wrześniu 1991 r., po 22 latach "dyrektorowania" i z czterdziestoletnim stażem pedagogicznym, dyrektor L.Cydzik przeszedł na emeryturę. Nowym dyrektorem została pani Halina Nipanicz.
--W 1994 szkole ufundowano nowy sztandar, na którym widnieje napis: "Nauką i pracą służymy Ci Ojczyzno Rzeczpospolita Polska".
--W ciągu sześćdziesięciu lat Zespół Szkół Gospodarczych przechodził wiele zmian strukturalno-organizacyjnych, obecnie jest tu Technikum Gastronomiczne, Liceum Profilowane- profil: usługowo - gospodarczy i kreowanie ubiorów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych, Szkoła Policealna.
--We wrześniu 2002 roku dyrektor pani Halina Nipanicz przeszła na emeryturę.
 Nowym dyrektorem została pani Maria Dobosz.