21.09.2020 r. nasza szkoła, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, podpisała umowę partnerstwa edukacyjnego z firmą Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 47/47.

Firma zajmuje się szkoleniem kadr turystycznych przez organizację kursów nie tylko kadry turystycznej, ale także nauczycieli kształcących w zawodach turystycznych.

Kursy, szkolenia organizowane przez firmę Kadry Turystyki Sp. z o.o., odbywają się pod patronatem Polskiej Organizacji Turystyki.

Firma przygotowuje szkolenia z zakresu:

           · obsługi turystycznej: rezydenta, pilota, animatora turystycznego, stewardessy;

           · prowadzenia działalności turystycznej: pracownik biura podróży, własne biuro podróży;

           · kursy doskonalące dla nauczycieli.

W naszej szkole, patronatem firmy została objęta klasa II b Technik Organizacji Turystyki.

W związku z pandemią Covid 19, nie mogliśmy zorganizować w naszej szkole uroczystej inauguracji współpracy z firmą. Spotkanie zostało przełożone na przyszłe półrocze.

W ramach umowy partnerstwa edukacyjnego, otrzymamy wsparcie w:

           · konsultacjach programów nauczania

           · organizacji szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce powiązanej z sektorem turystycznym

           · prezentacji materiałów informacyjnych i promocyjnych firmy Kadry Turystyki w pracowniach przedmiotów zawodowych.

W tym roku, w ramach współpracy, z okazji Światowego Dnia Turystyki, odbyło się spotkanie uczniów klasy II b TOT – webinarium online, z pilotem P. Michałem Sztompke, specjalizującym się w  krajach Afryki środkowej i północnej. Tematem spotkania była prezentacja atrakcji turystycznych Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, jako kraju patronackiego tegorocznych obchodów święta. Uczniowie mogli również porozmawiać o pracy pilota, wymagań i predyspozycji jakie muszą spełniać kandydaci na to stanowisko.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przeprowadzić spotkania online z pracownikami turystyki, zorganizować kurs dla stewardessy/stewarda.

Mam nadzieję, iż współpraca z firmą Kadry Turystyki Sp. z o.o. przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów kształceniem się i pracą w sektorze turystycznym.

Opiekun projektu: Joanna Kaczan-Gumińska

GALERIA