GOTOWANIE Z MARCINEM BUDYNKIEM

Dnia 7 października 2015 r. pan Marcin Budynek przeprowadził w naszej szkole prelekcję merytoryczną oraz warsztaty praktyczne w ramach projektu: "Program informacyjno-szkoleniowy
z zakresu jakości mięsa drobiowego skierowany do uczniów szkół gastronomicznych" zorganizowanego przez Związek Polskie Mięso. Prelekcja dotyczyła podziału i prezentacji drobiu, rozbioru drobiu na elementy kulinarne..., składu chemicznego mięsa, podstawowych obróbek termicznych, walorów kulinarnych drobiu. W części praktycznej uczestniczyło 20 wybranych uczniów
z klas I-IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz I-III w zawodzie kucharz.

Podczas warsztatów praktycznych uczniowie pod kierunkiem mistrza wykonywali potrawy z drobiu wykorzystując tradycyjne oraz nowoczesne metody obróbki termicznej.