DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY - Maria Dobosz

 

 

WICEDYREKTOR
Iwona Polak

WICEDYREKTOR
Barbara Bukowska

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Alina Godlewska      

KIEROWNIK WARSZTATU SZKOLNEGO
Mariola Mątowska

SEKRETARIAT: pok. 13 (I p.)

sekretarz szkoły - Magdalena Matysek
                            
specjalista (kadry i BHP) - Elżbieta Paczuska
godziny pracy:
poniedziałek 7:00 - 15:30
wtorek 7:00 - 16:30
środa 7:00 - 15:30
czwartek 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 15:00

Pozostali pracownicy administracji:

kierownik gospodarczy - pok. 34 (II p.) - Izabela Kossendowska
godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:30 - 16:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:00 - 15:00
        

Biuro Technologiczne: pok.12 (I p.)

technolog - Marzena Borowiec
magazynier - Alina Jesionkowska
godziny pracy:
poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 15:00

Pedagog Szkolny

 Jadwiga Grzeszczak
godziny pracy:
poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 11:00 – 16:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 8:00 - 14:00
piątek 9:00 - 13:25
 

Rzecznik Praw Ucznia Urszula Samel
Biblioteka Mirosława Gubarew
Anna Jędrzejewska
Język polski Anetta Dzieżyc
Kamila Rajter
Benita Kończak
Iwona Polak
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Historia i społeczeństwo
Aleksandra Połczyńska
Anetta Dzieżyc
Dorota Kamm
Matematyka

Ewa Bukowska
Lucyna Czerkawska
Przemysław Pałkowski

Joanna Gronowska
Chemia Jarosław Korzeniewski
Fizyka Ewa Bukowska
Język angielski Agnieszka Ścigaj
Iwona Jasiulewicz
Agnieszka Pawelec
Monika Makutonowicz
Karolina Lasota - Mincewicz
Kamila Rokicka
Język niemiecki

Agnieszka Gadzała
Angelika Gromulska

Ewa Zygarłowska
Biologia Mariola Bojanowska
Jarosław Korzeniewski
Edukacja dla bezpieczeństwa

Karolina Lasota – Mincewicz

Mariola Bojanowska
Przedmioty ekonomiczne
Podstawy przedsiębiorczości

Maria Dobosz

Małgorzata Adamska
Anna Miecznikowska
Wychowanie fizyczne

Małgorzata  Sobczak - Andryszczyk
Ewa Siedliska
Małgorzata Myślińska
Urszula Plak
Anna Miecznikowska
Natalia Prokurat

Geografia

Arkadiusz Borysewicz

Joanna Kaczan-Gumińska
Informatyka Anna Pisarczyk
Jarosław Korzeniewski

Przedmioty zawodowe

Dorota Dutkiewicz
Barbara Bukowska
Katarzyna Gliniecka
Alina Godlewska
Dorota Jurewicz
Mariola Mątowska
Urszula Samel
Irena Kalinowska
Anna Pisarczyk
Marta Skolimowska - Kulma
Marzena Szczech
Karolina Wojtusiak
Agnieszka Banaszczuk
Aleksandra Nowocin
Katarzyna Wróblewska
Joanna Kaczan - Gumińska
Beata Lesz
Aleksandra Lewandowska
Krystyna Powroźnik
Marta Gołębiowska
Wojciech Sójka
Małgorzata Adamska
Dorota Gula
Małgorzata Moneta
Ireneusz Zemszał
Marta Majkowska
Dorota Olejnik
Karolina Hajec-Kalińska

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sobczak-Andryszczyk
Religia ks. Mateusz Turkowski
Artur Urban
Doradztwo zawodowe Jadwiga Grzeszczak