Szczęśliwy Numerek - regulamin

*

*

UWAGA!

Uczniowie, którzy zdali w szkole egzamin poprawkowy w sierpniu 2022r.

mogą odbierać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 15:00

DYPLOMY i SUPLEMENTY kwalifikacji zawodowych.

*

Harmonogram konsultacji dla uczniów / rodziców - szczegóły

*

Absolwenci Branżowej Szkoły: KUCHARZ, CUKIERNIK, KELNER

mogą odbierać dyplomy kwalifikacji zawodowej

w dniu 9 wrzenia 2022 r. (piątek) w godz. 9:00 - 14:30

*

W dniu 8 września 2022 r. odbędą się spotkania z rodzicami w dwóch turach:

o godz. 16:00 - wykaz sal

o godz. 17:00 - wykaz sal

*

List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - czytaj

*

UWAGA!!!

Ponowne przedłużenie drugiego stopnia alarmowego "BRAVO" na terenie całego kraju - szczegóły

*

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023:
informacja - (pdf)
wniosek o stypendium - (
pdf)
katalog wydatków do stypendium - (pdf)

*

Stypendia Fundacji Elbląg na rok szkolny 2022/2023 - informacja

*

Informujemy, że z powodu zbyt małej ilości chętnych

nie utworzono w roku szkolnym 2022/2023 klas I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wolne miejsca są jeszcze w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Rawska 3, 82 - 300 Elbląg

*

Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2022.

Termin złożenia wniosku:  do dnia 07.09.2022 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023.

Wniosek i więcej informacji - szczegóły

 

*

UWAGA!!!

Ponowne przedłużenie drugiego stopnia alarmowego "BRAVO" na terenie całego kraju - szczegóły

*

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Lemanowicza, naszego serdecznego Kolegi, wspaniałego Nauczyciela i Wychowawcy wielu pokoleń uczniów, kształcących się w zawodach odzieżowych.

Był niezastąpiony... zawsze dla nas... zawsze dla wszystkich, pełen energii, ciepła i radości. Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Składamy głębokie wyrazy współczucia Najbliższym i całej Rodzinie.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 sierpnia, o godz. 10.30 w Katedrze św. Mikołaja odbędzie się msza święta, po której o godz. 12.00 na nowej części cmentarza Dębica odbędzie się pogrzeb.

Wspomnienie

*

Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów w ZSG na rok szkolny 2021 - 2022 - szczegóły

*

UWAGA!!

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu informuje,  że świadectwa dojrzałości wydawane będą od 5 lipca 2022 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 14.30

w biurze technologicznym (pok. 12 – I piętro – obok sekretariatu).

W przypadku, kiedy maturzysta nie może sam odebrać dokumentu to musi osobie odbierającej w jego imieniu wypisać odpowiednie upoważnienie (podbierz - pdf).

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego wyłącznie z 1 przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego  w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00.

Warunkiem przystąpienia do poprawki jest złożenie najpóźniej do 12 lipca 2022 do 14.30 pisemnego oświadczenia (pobierz – pdf).

 

*

*

UWAGA!!!

Ponowne przedłużenie drugiego stopnia alarmowego "BRAVO" na terenie całego kraju - szczegóły

*

List Ministra Edukacji i Nauki do rodziców i opiekunów - czytaj

*

Powrót do szkoły

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu informuje,

że z dniem 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizować będą w formie stacjonarnej w szkole.

 

Z poważaniem

Maria Dobosz

Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych

 w Elblągu

*

UWAGA - ważne!!

Organizacja pracy szkoły od 07.02.2022 r. do 27.02.2022 r. - czytaj

*

UWAGA!

Nowy plan lekcji od 7 lutego 2022 r.

Podczas zdalnego nauczania klasy, które będą miały zajęcia zawodowe w szkole, mają przedmioty ogólne przeniesione na inny dzień zgodnie z informacjami podanymi przez wychowawców.

*

UWAGA!!

W zakładce "Egzamin zawodowy" przystępujący do egzaminu w sesji styczeń - luty 2022
znajdą nowe informacje dotyczące egzaminu - wejdź

*

UWAGA ! PILNE !

W związku ze zmianą zasad weryfikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa poprawności danychzawartych w oświadczeniach, dotyczących konkursu 

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,

złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu należy przedłożyć dodatkowe dokumenty.

Informacja szczegółowa znajduje się na stronie - czytaj

lub do przeczytania tutaj:

Artykuł PPGR – zmiana weryfikacji oświadczeń – TERMINY ! (pdf)

Załącznik A (pdf)

Załącznik B – zaświadczenie ze szkoły (pdf)

*

CHARAKTERYSTYKI ZAWODÓW

Kelner - czytaj

Kucharz - czytaj

Piekarz - czytaj

Cukiernik - czytaj

Pracownik obsługi hotelowej - czytaj

Technik żywienia i usług gastronomicznych - czytaj

Technik organizacji turystyki - czytaj

Technik hotelarstwa - czytaj

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj

Technik fotografii i multimediów - czytaj

*

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium - notatka prasowa

*

Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg w roku szkolnym 2021/2022 - czytaj

Wniosek o stypendium - czytaj

Katalog wydatków do stypendium - czytaj

*

UWAGA!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022 - szczegóły

*

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepienia nastolatków - czytaj

*

UWAGA!!!

Egzamin maturalny – poprawkowy - szczegóły

*

Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021
- szczegóły
 

*

Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będą wydawane 5 lipca (poniedziałek) od godziny 12.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. W dniach następnych od 9.00 do 15.00 także w sekretariacie.

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu (j. polskiego lub matematyki lub j. obcego), mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego 24 sierpnia 2021r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 12 lipca (poniedziałek) w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu. Oświadczenie można przesłać w formie elektronicznej. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego - plik do pobrania (pdf).

 

*

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że indywidualne wyniki absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2021 r., będą udostępnione w dniu 5 lipca.
Wyniki te można sprawdzić od godz. 08.30 na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU): https://wyniki.edu.pl
Do systemu można zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

*

Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów  w ZSG na rok szkolny 2020-2021 - szczegóły

*

Szanowni Państwo


Informujemy o zmianie godziny spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z rodzicami uczniów szkół ponadpodstawowych w formie wideokonferencji, dotyczącego szczepienia młodzieży przeciwko COVID-19, które zaplanowane jest na dzień 23 czerwca br.
23.06.2021
16.30 – rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych
Link do formularza zgłoszeniowego:
https://www.ko.olsztyn.pl/2021/06/15/formularz-zgloszeniowy-na-spotkania-online-z-rodzicami-w-sprawie-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia-przeciw-covid-19-szkoly-ponadpodstawowe/
Link do spotkania zostanie przesłany rodzicom na wskazany przez nich w zgłoszeniu adres mailowy w dniu wydarzenia.
                                                                                                                                                                                               Małgorzata Hochleitner Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, Kuratorium Oświaty w Olsztynie

*

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,
od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.
Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

Załączniki:

1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat

2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat

3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN

4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

*

UWAGA!!

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
szczegóły

*

UWAGA ABSOLWENCI!

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane będą przy wejściu do szkoły w poniższych terminach:
Klasa 4 a – 31.05.2021 (poniedziałek ) godz. 10:00
Klasa 4 b – 31.05.2021 (poniedziałek) godz. 11:00
Klasa 4 c – 01.06.2021 (wtorek) godz. 10:00
W razie braku możliwości odebrania dyplomu w powyższych dniach, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu umówienia innego terminu.

*

PRZYPOMNIENIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz Statutu szkoły przypominam,
że
uczniowie nie opuszczają terenu szkolnego w czasie przerw między lekcjami (za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący).
Uczniowie przebywający bezpodstawnie na chodniku  ul. Szymanowskiego, za torowanie przejścia mieszkańcom oraz zaśmiecanie poniosą konsekwencje w postaci kar  nakładanych przez Straż Miejską lub Policję.
Z uwagi na obowiązujące przepisy związane z pandemią COVID-19 nadal obowiązuje zakaz gromadzenia się  w dużych grupach.
Uczniowie nieprzestrzegający powyższych zapisów poniosą również konsekwencje zapisane w statucie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

*

Wytyczne sanitarne i organizacyjne przed rozpoczęciem pracy szkoły od 17 maja 2021 r, - szczegóły

*

Organizacja pracy szkoły od 10.05 do 30.05. 2021 r. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , zarządzam, co następuje: szczegóły

*

UWAGA MATURZYŚCI

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny 2021 - szczegóły

*

Organizacja pracy szkoły od 26.04 do 02.05. 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje: szczegóły

*

*

UWAGA!!

Konsultacje dla maturzystów w szkole - na konsultacje należy umawiać się z nauczycielem indywidulanie - harmonogram

*

UWAGA!!

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 (pdf)

*

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U., poz. 2087), od dnia 30.11.2020 r. do 03 stycznia 2021 r. wprowadza się nową organizację pracy szkoły w zakresie realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj.  zajęcia dydaktyczno -wychowawcze prowadzone będą   w trybie zdalnym za wyjątkiem kształcenia zawodowego  w klasach , w których  brak jest możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram kształcenia zawodowego poszczególnych klas w załączniku.- czytaj

W  tych dniach jeżeli zajęcia realizowane będą  stacjonarnie, to ta zasada obejmuje wszystkie zajęcia wg planu (brak możliwości szybkiego przemieszczenia się).

Zajęcia odbywają się wg reżimu sanitarnego wprowadzonego w szkole od 1 września 2020 r. – zajęcia odbywają się w pracowniach i gabinetach przedmiotowych wskazanych przez nauczycieli.

W przypadku przedmiotów maturalnych, nauczyciele wyznaczą dni konsultacji.

W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa  w ust. 3a powyższego rozporządzenia, w miejscu zamieszkania organizuję tym uczniom zajęcia stacjonarne w szkole lub udostępniam uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Rodzice niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni zgłaszają, iż brak jest możliwości realizowania zajęć w formie zdalnej w miejscu zamieszkania ucznia do wicedyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Z poważaniem
Maria Dobosz
Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

 

*

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U., poz. 1960), informuję, że od dnia 9 do 29 listopada 2020 r. w Zespole Szkół Gospodarczych  w Elblągu zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone będą tylko w trybie zdalnym za wyjątkiem klas IV technikum i III a i b technikum.

Uczniowie klas IV technikum z uwagi na to, że przygotowują się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzamin odbędzie się w sesji zimowej styczeń – luty 2021r.) do szkoły przychodzą następująco:

klasa 4aT - poniedziałek: 9.11, 23.11; czwartek 19.11 .2020
klasa 4bT - poniedziałek: 9.11, 23.11;  czwartek 19.11.2020
klasa 4cT – poniedziałek:  9.11, 23.11; środa 18.11.2020

W tych dniach jeżeli zajęcia realizowane będą stacjonarnie, to ta zasada obejmuje wszystkie zajęcia wg planu (brak możliwości szybkiego przemieszczenia się).

W przypadku przedmiotów maturalnych, nauczyciele wyznaczą dni konsultacji.

Uczniowie klas III a i III b technikum z uwagi na to, że przygotowują się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzamin odbędzie się w sesji zimowej styczeń – luty 2021r.) zajęcia kształcenia zawodowego realizują w szkole.

klasa 3aT - wtorek i środa – (każdy wtorek i każda środa)

klasa 3bT - poniedziałek 9.11, 23.11;  czwartek 19.11.2020

Zajęcia, które odbywają się w szkole prowadzone są wg reżimu sanitarnego obowiązującego od 1 września 2020 r.

W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa    w ust. 3a powyższego rozporządzenia, w miejscu zamieszkania organizuję tym uczniom zajęcia stacjonarne w szkole lub udostępniam uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod       i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Rodzice niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni zgłaszają, iż brak jest możliwości realizowania zajęć w formie zdalnej w miejscu zamieszkania ucznia do wicedyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Z poważaniem
Maria Dobosz
Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

*

Informacja o załatwianiu spraw administracyjnych w szkole - czytaj

*

Informacja dotycząca zawieszenia zajęć szkolnych w formie stacjonarnej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. poz. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U., poz. 1870), od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone będą  tylko i wyłącznie w trybie  zdalnym.

Informacja dotycząca kształcenia zawodowego podana w dniu 23.10.2020 r. jest nieaktualna.

Na podstawie § 2 ust. 3f powyższego rozporządzenia ,,W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII, szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły”.

Jeżeli rodzice niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni zgłoszą, iż brak jest możliwości realizowania zajęć w formie zdalnej w miejscu zamieszkania ucznia, to należy ten fakt zgłosić do wicedyrektora szkoły.
Dla tych uczniów zajęcia zorganizowane będą w szkole.

 Plan lekcji dla wszystkich pozostaje bez zmian.

Uwaga dla rodziców uczniów do ukończenia 16. roku życia

w § 26 ust. 2b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ,,Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

Z poważaniem
Maria Dobosz
Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

 

*

Szanowni Państwo rodzice,  uczniowie 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 października 2020 r., poz. 1830 zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 października 2020 r. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Zespole Szkół Gospodarczych prowadzone będą w trybie hybrydowym, wg harmonogramu podanego w piątek .
Harmonogram pracy poszczególnych klas może ulec zmianie. Informacje będą podawane na bieżąco.
Z poważaniem
Maria Dobosz

*

*

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

UWAGA ABSOLWENCI !
Absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawki egzaminu zawodowego
w sesji styczeń  - luty 2021 składają wypełnione deklaracje 
(druk pdf) najpóźniej do 15 września 2020 r.  do sekretariatu szkoły.

Informacja o egzaminie w formule 2012, 2017 i 2019 – strona OKE Łomża

Nazwy zawodów i symbole cyfrowe zawodów – do wpisania w deklaracji przystąpienia do egzaminu:

- zawody i kwalifikacje zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej (pdf)

- zawody i kwalifikacje zawodowe na podbudowie gimnazjum (pdf)

*

UWAGA!!

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list
dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
Załączniki:

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

*

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/21 - informacja

**

Aplikacja ProteGO Safe - narzędzie informujące o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.
List nr 1 (pdf); list nr 2 (pdf)

*

"Wyprawka szkolna" 2020

Więcej na stronie eped
Wniosek o zakup podręczników - uczniowie niepełnosprawni - do pobrania
Oświadczenie o dokonanym zakupie - do pobrania

*

UWAGA!!

Z powodu małej liczby chętnych w roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie utworzona klasa II Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych.

**

UWAGA!!
Fundacja Elbląg ogłasza nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” „Słonik” na rok szkolny 2020/2021.
Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 7 września 2020 r.
Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp. szczegóły

*

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY (szczegóły w zakładce "rekrutacja 2020/21")
1. OFERTA – zawody – na r. szk. 2020/2021 (pdf)
2. OPIS ZAWODÓW - broszura
3. FILMY PROMOCYJNE:
-
technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner - film
- technik hotelarstwa - film
 - technik eksploatacji portów i terminali - film
 - technik fotografii i multimediów - film
- technik organizacji turystyki - film 
- kucharz, cukiernik -
film

**

UWAGA!!

Uczniowie klas: II c TEPiT, III b TFIM, III a i b BSz I stopnia, absolwenci, zbliża się sesja letnia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, proszę zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa (tu - pdf) oraz harmonogramem egzaminu (tu - pdf). Z uwagi na obostrzenia sanitarne proszę o bezwzględne przestrzeganie zapisów. Informacje będą Wam przekazane także przez wychowawców klas.

 

Z poważaniem

Maria Dobosz

Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

*-*

Stypendia pomostowe - ulotka

*

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU - szczegóły

**

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - czytaj

***

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (pdf) - ważne, nowe!

Wytyczne na egzamin maturalny - (pdf) - nowe

****

UWAGA!

Nowe terminy dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020 - szczegóły

****

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty - czytaj

 

*

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym - 2020 r. (pdf)

**

Drodzy absolwenci
Świadectwa ukończenia szkoły wydawane będą od 4 maja 2020 r.
Każda osoba do 30 kwietnia otrzyma indywidualną datę i godzinę odbioru. Proszę o stosowanie się do tych informacji. Po dokumenty należy przyjść w maseczce ochronnej i rękawiczkach. W informacji o dacie i godzinie będzie podane również miejsce odbioru dokumentów.

Z poważaniem
Maria Dobosz
dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

**

Szanowni Państwo rodzice, absolwenci oraz inni petenci

Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 mara 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 27 kwietnia do 07 czerwca 2020 roku zostaje zmieniona organizacja realizacji zadań szkoły poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym od 27 kwietnia do 07 czerwca 2020 nie będzie możliwości wejścia do budynku szkoły.

Wszelkie sprawy administracyjne będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Odbiór lub dostarczanie dokumentów po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Maria Dobosz
Dyrektor ZSG

********

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY (szczegóły w zakładce "rekrutacja 2020/21")
1. OFERTA – zawody – na r. szk. 2020/2021 (pdf)
2. OPIS ZAWODÓW - broszura
3. FILMY PROMOCYJNE:
- technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner - film
- technik hotelarstwa - film
 - technik eksploatacji portów i terminali - film
 - technik fotografii i multimediów - film
- technik organizacji turystyki - film 
- kucharz, cukiernik -
film

****

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół
- materiał przygotowany przez UODO i MEN.
Poradnik UODO Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania (pdf)
Dobre praktyki zasady bezpieczeństwa UODO (pdf)

***

Dyżury pedagogów na czas pracy zdalnej - tu znajdziesz

Wskazówki dla uczniów do pracy zdalnej - czytaj

*****

UWAGA!! - zmiana daty

Uwaga uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w styczniu 2020.

W związku z ogłoszonymi wynikami egzaminu zawodowego, informuję, że do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby,

które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 .

Deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 - należy złożyć do 27 marca 2020 r.

Druk deklaracji do pobrania na stronie szkoły w zakładce ,,egzamin zawodowy” lub ze strony OKE.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do szkoły skanem na adres: zsg@elblag.eu lub złożyć na portierni w zaklejonej kopercie.

Maria Dobosz

*********

GODZINA DLA ZIEMI - czytaj

*********

Szanowni Państwo rodzice, absolwenci oraz inni petenci

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 16 marca do 25 marca 2020 r.
nie będzie możliwości wejścia do budynku szkoły.

Wszelkie sprawy administracyjne będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Odbiór lub dostarczanie dokumentów po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

*

Uwaga uczniowie, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 do 31 marca 2020 r.

**

Szanowni Państwo – rodzice, uczniowie

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu od dnia 12 marca 2020 r. zawiesza się na dwa tygodnie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Dla uczniów nie jest to czas ferii, dlatego też w okresie kwarantanny powinni:

- uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności  poprzez samodzielną naukę,

- maturzyści zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania arkuszy maturalnych dostępnych na stronie OKE w Łomży, CKE lub innych.

Ponadto  materiały do nauki będą przesyłane również przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego lub łączy wcześniej uzgodnionych z uczniami.

Ponieważ jest to czas na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego należy:

-  unikać miejsc z dużymi skupiskami ludzi ( komunikacja publiczna, centra handlowe). Instytucje kultury również będą zamknięte ( kina, teatry itp.),

- rygorystycznie przestrzegać zasad higieny osobistej  i czystości pomieszczeń,

- śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju,

- na bieżąco śledzić informacje przekazywane przez dyrektora szkoły na stronie internetowej i dzienniku elektronicznym.

 Z poważaniem
Maria Dobosz
Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

Pełny tekst decyzji Ministra Edukacji na stronie: men.gov.pl

 

*********

Uwaga Uczniowie!!
W lutym kolejna Wampiriada w naszej szkole
!!
W dniu 27 lutego 2020 (czwartek)  planujemy zorganizowanie w szkole kolejnej edycji honorowego oddawanie krwi - szczegóły
Przypomnienie dla uczestników wampiriady - czytaj
Lista osób, oddających krew - czytaj

********

Szanowni Rodzice.
Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn
. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Elbląga - czytaj

******

Nasza szkoła została uhonorowana tytułem ,,PARTNER PRACODAWCY" w roku szkolnym 2018/2019. - czytaj

*******

Życzenia Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego
skierowane do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - czytaj

*******


Informacja o stypendiach - czytaj

********

List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów - doc; pdf

********

Uczniowie, klas kończących szkołę w r. szk. 2018/2019
którzy przystąpili do poprawek w sierpniu 2019 r.
mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły po odbiór
DYPLOMÓW i SUPLEMENTÓW potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.

********

UWAGA!!!

Zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły odbędą się:
- w dniu 10 września (wtorek) - szczegóły
- w dniu 11 września (środa) - szczegóły
Prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami spotkań
i serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów.

*******

UWAGA!!

W dniach 2 – 3.01.2020 r. w godzinach 8.30 – 12.30 odbędą  się DNI SPORTU.

Program dni sportu w SZG - czytaj

********

UWAGA!
Uczniowie / absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego
lub jednej z jego części i chcieliby przystąpić do poprawki
w sesji zimowej (tj. styczeń-luty 2020) mogą złożyć deklaracje
w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2019 r. (poniedziałek)
1) deklaracja do wypełnienia (pdf)
2) 
nazwy zawodów i kwalifikacji (pdf)

******

Harmonogram badań lekarskich uczniów ZSG w Elblągu - szczegóły

(obecność uczniów obowiązkowa)

 

*********

Informacja na temat pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg

w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj

*********

List Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - czytaj

*********

UWAGA!!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę, 19 czerwca:
godz. 9:00 - klasy Technikum i Branżowej Szkoły
godz. 11:00 - klasy trzecie ZSZ

**********

UWAGA!!!

W dniach 17-18.06.2019 r. (poniedziałek/wtorek) w sali konsumenckiej - pracownia nr 9
w godzinach 9.00-11.30
będą wydawane książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
dla uczniów ZSG na okres wakacji. - czytaj

**********

UWAGA!!!

Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów ZSG w Elblągu za rok szkolny 2018/2019 - szczegóły

**********

UWAGA!!!
Od dnia 24.05.2019 r. (piątek) w godz. 8.00 – 15.00
w sekretariacie szkoły
absolwenci, którzy zdali 2 egzaminy zawodowe
mogą odbierać DYPLOMY i SUPLEMENTY
potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

********

UWAGA!!!

Informacja o egzaminach zawodowch sesja letnia 2019 - czytaj

*********

UWAGA!!!

Od 29 kwietnia 2019 r. zajęcia szkolne zgodnie z nowym planem lekcji.

*********

UWAGA!!!

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA MATURZYSTÓW - czytaj

********

AKCJA STRAJKOWA

*********

UWAGA!!!

List Prezydenta Elbląga do rodziców - czytaj

***********

UWAGA!!!
Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych
z dnia 18.01.2019 r. nr 5/2019 wprowadza się następującą
długość przerw międzylekcyjnych (pd

f

)

**********

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców - pdf

**********

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY „BLACK BOX" - szczegóły

**********

Katalog wydatków o charakterze edukacyjnym podlegający refundacji w ramach stypendium szkolnego - szczegóły
**********

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW - czytaj

**************

List Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty,
Uczniów i Rodziców w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. - czytaj

**************

Rozpoczęcie zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
15 września 2018 r. (sobota) godz. 8.00
W załączeniu harmonogram zajęć III sem. r.szk. 2018/2019 - załącznik

****************

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW - czytaj

***************

HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU
2018/2019 - szczegóły

***************

***************

UWAGA !!!

Absolwenci ZSZ, którzy złożyli podania
do Liceum Ogólnokszałcącego dla Dorosłych
na r. szk. 2018/2019 proszeni są o dostarczenie
do sekretariatu szkoły
do dnia 24 sierpnia 2018 r.
w godz. od 8.00 do 15.00

- oryginału świadectwa ukończenia ZSZ
- 2 fotografii do legitymacji

****************

TERMINARZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH UCZNIÓW ZSG w ELBLĄGU
za rok szkolny 2017/2018 - szczegóły

***************

List Warrmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

*************

Bezpieczny wypoczynek - list Minister Edukacji Narodowej

Poradnik bezpiecznego wypoczynku - lato 2018

**************

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE w ZAWODZIE (pdf)

Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkole
z dokumentem tożsamości i odpowiednimi przyborami
oraz strojem ochronnym
pół godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Imienny wykaz zdających wywieszony jest
w gablocie na I piętrze – przy pokoju nauczycielskim.

U W A G A  !

 

Zapraszamy absolwentów TECHNIKUM,

którzy zdali 2 kwalifikacje zawodowe

po odbiór DYPLOMÓW i SUPLEMENTÓW

nadających tytuł TECHNIKA w zawodzie

od 25 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00

do sekretariatu szkoły

****

Komunikaty

*

Osoby, które mają problem z logowaniem się lub obsługą e-dziennika zapraszamy na konsultacje do administratora
Pana Przemysława Pałkowskiego do sali nr 18 (I piętro).

*************

UWAGA RODZICE!!!

Ogólne warunki ubezpieczenia NW - czytaj

Oferta ubezpieczenia szkolnego - czytaj

**************

ZASIŁEK SZKOLNY

- podstawa prawna przyznana zasiłku - czytaj

- wniosek o przyznnie zasiłku - do pobrania: doc, pdf

******************

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW - czytaj

***********************

Karta informacyjna dla szkół w związku z wprowadzaną reformą oświatową - czytaj

******************

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów - czytaj

*******************
Nasza szkoła otrzymała certyfikat promujący honorowe oddawanie krwi - certyfikat

***********************

JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC
Poradnik - czytaj

*****************************

UWAGA!!!

Nasza szkoła otrzymała certyfikat:
"Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"

********************************

Zajrzyj koniecznie: kucharze (książka "Lekcje smaków" - czytaj)

********************************************************

Informujemy, że zmiany w planie na każdy dzień tygodnia są dostępne na oficjalnym profilu szkoły
na facebooku (nie wymaga logowania, odnośnik znajduje się na głównej stronie szkoły).