"Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność"

 

mgr inż. Agnieszka Mrugalska  ur. 1.12.1932 r. zm. 18.12.2016 r.

Absolwentka Technikum Gospodarczego w Elblągu, Studium Nauczycielskiego
w Częstochowie, Akademii Rolniczo-Technicznej w Warszawie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; wysoko ceniony specjalista w dziedzinie gastronomii i cukiernictwa, wychowawca młodzieży oraz  wartościowy Człowiek.

W Zespole Szkół Gospodarczych pracowała od 1.09.1954 r. przez 45 lat. Przez 6 lat pełniła funkcję zastępcy kierownika warsztatów szkolnych.

Za ofiarność, poświęcenie swojego życia pracy zawodowej, ale przede wszystkim za dar, takt i talent pedagogiczny wyróżniana i nagradzana; odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi;  14.10.1980 r. powołana przez Kuratora Oświaty na stanowisko Profesora Szkoły Średniej.

 

Msza pogrzebowa odbyła się 20.12.2016 r. w Kościele Rafała Kalinowskiego w Elblągu, pochowana na cmentarzu w Koszalinie.

 

SPOCZYWAJ W POKOJU [*]