Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie za rok szkolny 2018/2019 przyznał tytuł „ZAWODOWY PRACODAWCA” firmie WELCOME Aiport Services Sp.z o.o,
która przez trzy lata znacząco:

a) przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego poprzez systemową współpracę ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego ucznia oraz młodocianego pracownika,

b)  promowała  kształcenie zawodowe, 

c)  umożliwiała nauczycielom kształcenia zawodowego odbywanie staży oraz praktyk w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,

d)  podejmuje niestandardowe działania w celu wzbogacania procesu kształcenia zawodowego.

Natomiast szkoła z tytułu współpracy z pracodawcą uhonorowana została tytułem ,,PARTNER PRACODAWCY „ w roku szkolnym 2018/2019.

W dniu 23.10.2019 r. na konferencji  regionalnej  ,,Szkoła i biznes- model współpracy”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wręczono nagrody i wyróżnienia pracodawcom i szkołom.