WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DLA TECHNIKUM

zawód: technik hotelarstwa

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

zawód: technik fotografii i multimediów

zawód: technik obsługi turystycznej 

zawód: technik eksploatacji portów i terminali

DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

zawód: cukiernik

zawód: kucharz

zawód: kelner