WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DLA TECHNIKUM

zawód: technik hotelarstwa

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

zawód: technik fotografii i multimediów

zawód: technik organizacji turystyki 

zawód: technik eksploatacji portów i terminali

DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

zawód: cukiernik

zawód: kucharz

zawód: kelner

zawód: pracownik obsługi hotelowej