Indeks Start2Star

Fundacja im. Lesława A. Pagi
www.paga.org.pl

Program realizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi wspólnie z Fundacją Młodzieżową Przedsiębiorczości. Fundatorem stypendium jest Fundacja LC Heart.
O uzyskaniu stypendium w ramach programu "Indeks Start2Star" możesz ubiegać się, jeśli:Termin przyjmowania wniosków od 1.X.2007 do 30.V.2008 roku.

Więcej informacji uzyskasz na: www.junior.org.pl a następnie: programy/ponadgimnazjalne/Indeks start2Star